Skip to content

My car licence

International drivers 

Drive on the left in australia

Dari


Driver License

قوانین لیسانس رانندگی دراسترالیای جنوبی

توریستهای کوتاه مدت با ویزه موقت دراسترالیای جنوبی رانندگی کرده می توانند ولی باید تنها نوع واسطه نقلیه ای که طبق لیسانس رانندگی خود مجاز به راندن آن می باشند را رانندگی نمایند. شما باید همیشه یک لیسانس رانندگی معتبر که از یک ایالت یا مملکت دیگر صادر شده است را با همراه خود داشته باشید. اگر لیسانس رانندگی به لسان انگلیسی نمی باشد شما باید یک اجازه نامه رانندگی بین المللی یا ترجمانی لیسانس را با خود داشته باشید.

اگر لیسانس رانندگی شما در مدت زمانی که در استرالیا جنوبی اقامت دارید از اعتبار ساقط شود و یا شما اجازه اقامت دایم دریافت نمایید، شما باید برای اخذ لیسانس رانندگی استرالیای جنوبی درخواست دهید.


Drive on left

از سمت چپ برانید

در استرالیا شما باید از سمت چپ سرکهای دو طرفه برانید. از همراهان خود بخواهید تا هر زمانی که شروع به حرکت می نمایید و زمانی که در یک چند راهی دور می خورید به شما یاد آوری نمایند – این زندگی شما را نجات بخشیده می .تواند. زمانی که از روی سرک گذر می نمایید، بخاطر داشته باشید که به سمت راست، چپ و راست خود برای ترافیک بنگرید و تنها در صورت نبودن خطر از روی سرک گذر نمایید.


Seat belt

کمربند ها وکلاه های حفاظتی

کمربندهای حفاظتی و چوکی حفاظتی خاص اطفال باید در صورت در دسترس بودن دروسایط نقلیه مورد استفاده قرار گیرند. کمربندهای حفاظتی خطر صدمه یا مرگ را درصورت وقوع حادثه ترافیکی به میزان قابل توجهی کم می نمایند. همچنین در صورت عدم استفاده از کمربند حفاظتی یا چوکی حفاظتی خاص اطفال جریمه های سنگین مقرر شده است.

اگر شما در حال راندن یک موتر سایکل، موپد، اسکوتر دارای انجین یا باسیکل (همچنین اسکوتر فاقد انجین در ویکتوریا و استرالیای جنوبی )می باشید باید از کلاه حفاظتی استفاده نمایید.


Stop sing 

نشانه های ترافیکی

این نشانه ترافیکی به این معنا می باشد که شما باید توقف حتمی نموده و به تمام وسایط نقلیه راه دهید واسطه نقلیه خود را پیش ازرسیدن به خط سفید کشیده شده بروی سرک متوقف نمایید. اگر خطی کشیده نشده است، درجایی که دید کاملی از ترافیک در حال نزدیک شدن دارید توقف نمایید و به تمام وسایط نقلیه ای که از سمت چپ و راست شما در حال نزدیک شدن می باشند راه دهید.


Speed limit 50

تیز رفتاری

سرعتهای تعیین شده در استرالیا به شدت اجراء میگردد. سرعت تعیین شده حد اکثرسرعت مجاز جهت رانندگی است. شما نباید با سرعتی بالاتر از سرعت مجاز رانندگی نمایید. بعضی ازجاده ها وسرک ها نشان ترافیکی سرعت مجازندارند اما همچنان سرعت مجاز قابل اجراء می باشد. به حیث یک قاعده کلی در سرک هایی که نشان ترافیکی نداشته ولی چراغهای  کنارسرک یا   خانه های مسکونی یا عمارتهای نزدیک به هم در کنار سرک وجود دارد، سرعت مجاز 50 کیلومتر در ساعت می باشد. در سرک هایی که نشان های ترافیکی، چراغهای سرک یا خانه ها یا عمارتها در کنارسرک وجود ندارند در اکثرایالتها و قلمروها حداکثر سرعت مجاز 100 کیلومتر در ساعت می باشد. درصورت نامساعد بودن وضعیت آب وهوایی مثل بارش یا غبارآلودگی، حتما سرعت خود را کم نمایید. تمامی ایالتها و قلمروها کمره های سرعت دارند، بنابراین سرعت خود را کم کرده، مصون رانندگی نموده و از پرداخت جریمه های سنگین اجتناب نمایید.


Road markings

خط کشی سرک

درجائیکه خط کشیده شده در وسط سرک یک تک خط بریده است موترها جهت سبقت نمودن در صورت نبودن خطر ازروی این خط گذر کرده می توانند. درصورتیکه خط کشیده شده  دروسط سرک یک خط دو تایی می باشد اگر خطی که به شما نزدیکتر است یک خط متواتر میباشد شما باید از سبقت نمودن خود داری نمایید. در جایی که بروی سرک تیرهایی کشیده شده است، شما تنها درجهتی که تیرها نشان می دهند حرکت کرده می توانید.


Alcohol

الکل و مواد مخدره

رانندگی پس از مصرف مشروبات الکلی خطرناک می باشد. استرالیا قوانین و مجازاتهای شدیدی درباره رانندگی در حال نشئه مشروبات الکلی دارد و پولیس از طریق پروگرامهای سنجش نفس اتفاقی، این قوانین را بطور فعالانه اجراء می نماید. در صورت داشتن لیسانس رانندگی کامل اگر میزان الکل خون شما برابر با 0.05 درصد یا بالاتراست، شما نباید رانندگی نمایید. اگرمیزان الکل خون شما برابر با 0.05 درصد است، خطر وقوع یک حادثه ترافیکی برای شما دو برابر می گردد. رانندگی پس از مصرف مواد مخدره که بروی قابلیت شما برای رانندگی تاثیرمی گذارد نیز درتمام ایالتها و قلمروها غیر قانونی است، مجازاتهای مقرر شده بسیار شدید می باشند.


No mobile phones

تلیفون موبایل ممنوع

استفاده از تلیفون موبایل دستی موقع رانندگی  برای شما ممنوع می باشد . این بشمول زنگ زدن، جواب دادن، ارسال پیغام کتبی ، بازیهای الکترونیکی و یا گردش در وبسایتها نیزمی باشد.


سایکل سواران

رانندگان باید هنگام گذر از کنار یک سایکل سوار زمانی که حداکثر سرعت  60 کیلومتردر ساعت یا کمتر می باشد میان خود و آنها حداقل  1 متر فاصله و در صورتی که سرعت بالای 60 کیلومتر در ساعت باشد 1.5 متر فاصله ایجاد نمایند.


ZZZ

رانندگی در حال خستگی

افراد زیادی به دلیل خستگی راننده درحوادث ترافیکی کشته می شوند جهت جلوگیری از رانندگی درحال خستگی

  • بعد از یک پرواز طولانی، تا زمانیکه شبها بطور معمول خوابیده بتوانید ، انتظار بکشید بخصوص اگر از تایم زون گذر نموده اید.
  • با همراهانی که لیسانس دارند به طور اشتراکی رانندگی نمایید
  • بطور مرتب جهت استراحت توقف نمایید.
  • کوشش نکنید تا مسافت زیادی را در یک روز رانندگی نمایید.
  • اگر خسته می باشید  موتر خود را در یک محل استراحت متوقف نموده و استراحت کوتاهی نمایید.

جایگاهای خاص استراحت درهر 120-80 کیلومتر در جاده های اصلی برای استراحت مسافرین زمانی که خسته می باشند ساخته شده است. امکانات موجود ممکن است محدود باشد اما اغلب شامل چوکی، میزوسر پناه می باشد. اگر بسیارخسته می باشید تنها علاج خواب است.


Bad road

شرایط جاده

وضعیت جاده میتواند ازسطوح پخته تا خام وخاکی متغییر باشد. در جاده های خام مناطق دور افتاده از موتر پایچه بلند استفاده نمایید. مراقب چاله ها، کناره های نرم جاده ، جاده های باریک با کناره های سست، پلهای باریک، سطوح متغیر و جاده های پرگرد وغبار باشید. محیط اطراف می تواند به سرعت تغییر نماید. همیشه پیش از ترک جاده های اصلی، وضعیت جاده های محلی را بررسی نمایید. چراغهای واسطه نقلیه را در طول روز با نور دیم روشن نمایید تا وسایط نقلیه دیگر شما را دیده بتوانند. سطوح خام و شل قابل پیش بینی نمیباشند. اگر از کنارسرک خارج شوید اشترنگ واسطه نقلیه خود را بیش از حد نگردانید بلکه سرعت خود را کم نموده و زمانی که واسطه نقلیه با سرعت مصونی در حال حرکت است به جاده بازگردید. از نشانه های ترافیکی مسدود بودن جاده اطاعت نمایید.

جاده های زیر سیل

ممکن است جاده پیش روی شما را آب گرفته باشد. ممکن است جاده زیر آبی باشد که ظاهرا کم عمق بنظر رسد ولی جریان آب به حدی قوی باشد که موتر شما را با خود برده بتواند. تا پایین آمدن سطح آب انتظار کشیده یا ازمسیردیگری استفاده نمایید.


Animals

رانندگی در مناطق بیرون شهری و دور افتاده

رانندگی در مناطق بیرون شهری و دور افتاده ضرورت به مهارتهای خاص و اطلاع از شرایط مختلف دارد. مطمئن شوید که موتر شما به خوبی کار می نماید و به تازگی چک شده است. همیشه تایر استپنی، ابزار و آب با خود حمل کنید. اگر به مناطق دور افتاده خارج از کلان راه ها سفر می نمایید مواد خوراکی، پترول و تایرهای اضافی با خود داشته باشید. مناطق دور افتاده ما شهرها و امکانات کمی دارند و اغلب مسافت بین آنها زیاد است بنابراین سفر خود را از پیش برنامه ریزی نمایید. اگر در مناطق دور افتاده سفر میکنید یا قصد دارید از راههای اصلی خارج شوید پولیس محلی را از مسیر خودتان  باخبر سازید.

حیوانات

مواظب حیواناتی که داخل جاده می شوند، باشید مثل کانگوروها و شترمرغ های استرالیایی. چارپایان نیز ممکن است در کنار جاده های کتاره کشی نشده در حال چریدن باشند. زمان بیشترین فعالیت اغلب حیوانات هنگام طلوع و غروب خورشید می باشد. اگر حیوانی پیش روی شما در حال گذر از جاده می باشد، سرعت خود را بطور مصون کم نمایید و اشترنگ را بشدت نگردانید چرا که ممکن است شما با انجام اینکار موتر خود را بغلتانید.


Road trains

وسایط نقلیه باربر تریلر دار

موترهای باربرکلان که به نام قطارهای جاده نیزیاد میشوند می توانند به اندازه 10 موتر طول داشته باشند. برای سبقت نمودن از آنها با سرعت 100 کیلومتر در ساعت، به مسافت 2.5 کیلومتر احتیاج می باشد. همچنین پیش از سبقت نمودن از آنها فاصله بگیرید چرا که زمانیکه در حال سبقت نمودن می باشید آنها ممکن است از یک سوبه سوی دیگر تاب بخورند. هنگام عبور ازکنار آنها انتظار فشار باد را داشته باشید چرا که آن می تواند شما را بسوی قطار جاده بکشاند. زمانی که قطار جاده در حال سبقت نمودن از شما می باشد، سرعت خود را حفظ نموده و از جاده خارج نشوید. تنها زمانی که قطارجاده شروع به عبور از کنار شما می نماید سرعت خود را کم نموده مطمئن شوید که میان موتر شما وموتر پیش رویتان فاصله کافی برای قطار جاده وجود دارد.


Attention

در صورت از کار افتادن واسطه نقلیه شما

در صورت خراب شدن موتر شما در یک منطقه دور افتاده، موتر خود را ترک نکنید چرا که آن برای شما سایه و حفاظت از گرما را فراهم می سازد. تا رسیدن کمک به شما انتظار بکشید . امکان کرایه تجهیزات ارتباطی عاجل مناسب مثل تلیفون ماهواره ای وفرستنده سیگنال رادیویی موقعیت یاب که با نام دستگاه EPIRB نیز یاد می شود را بررسی نمایید.


Ambulance

کمکهای عاجل

نمبر تماس برای خدمات عاجل در استرالیا 000 میباشد.

آنها می توانند ارتباط شما با پولیس، آمبولانس یا اطفائیه  رابرقرار نمایند فقط درصورت  وقوع یک حالت عاجل با 000 به تماس شوید.

Copyright 2022 | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us | Page ID: 249699